logo sarnitsa new

ПРОТОКОЛ

На 24.07.2019 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска съвет – Сърница се проведе среща на Общинската епизоотична комисия към Община Сърница.

Видимо от присъствен лист на  срещата присъстват;

1. д-р Александър Семерджиев- гл. инспектор

2. д-р Исмаил Халачев Р.В. лекар

3. Салих Османджиков – председател на ЛРД- Сърница

4. Любомир Малинов – пом. Лесничей ТП  ДГС „Селище”

5. Аки Кисьов – гл. спец. ЗГЕ- Община Сърница

6. Антон Мехов – Кмет на с. Побит Камък

7. Халил Байрактар – Зам.кмет на Община Сърница

Срещата протече при следния дневен ред:

1. Предприемане на мерки за ограничаване и недопускане на заболяването „Африканска чума по свинете” на територията на Община Сърница;

2. Други.

По 1 точка от дневния ред: Д-р Александър Семерджиев – ветеринарен лекар, запознава представителите на комисията за възникването на опасността от проникване и разпространение на заболяването „Африканска чума по свинете”. Това заболяване е особено опасно и всички видове свине – домашни, диви и свине от източнобалканска порода, са изключително лесно възприемчиви. От него не могат да бъдат засегнати хора, но в резултат на наложителните рестрикции икономическите последици за отрасъла Свиневъдство и месопреработка са значителни.

С цел предпазването от разпространение на вируса БАБХ разпространи правила, които стопаните на свине трябва да спазват следните инструкции:

 • Домашните свине не трябва да се хранят с отпадъци, включително кухненски,
  съдържащи остатъци от свинско месо или месни продукти от свинско месо.
 • Термичната преработка на месото унищожава вируса. Прясното месо, добито за
  лична консумация, трябва да се преработи термично, заедно с костите, до пълно му
  приготвяне (варене, пържене, печене, консервиране в буркани и т.н.).
 • От прясното месо, добито за лична консумация, не трябва да се произвеждат сурово-сушени месни продукти (луканки, суджуци, наденици, маринована сланина и др.).
 • Вътрешните органи се обработват термично до пълното им приготвяне (варене, пържене, печене) или се заравят на дълбочина, която не позволява изравянето им от животни.
 • Сланината трябва да премине термична обработка (варене или стопяване на мазнините до получаване на пръжки и свинска мас)
 • Замразеното свинско месо е потенциален източник на разпространение на вируса, поради което не трябва да напуска дома на собственика. Месото може да се консумира в домашни условия, след термична преработка (готвени ястия, печено или варено и др.). Приготвените ястия не трябва да напускат дома. Опаковките (найлонови пликове, кутии и др.), в които е било съхранявано замразеното месо, също са потенциален източник на инфекция, ако бъдат изхвърляни като битов отпадък.
 • В случаи на дране на закланите свине, добитите кожи на животните също са източник на зараза и трябва да се заровят на дълбочина, която не позволява изравянето им от други животни или се предават за унищожаване.
 • Кръвта, стомашно-чревното съдържание и другите отпадъци, негодни за консумация (нокти, четина, зурли и др.), на мястото където са заклани животните, се заравят на дълбочина, която не позволява отравянето им от други животни или се предават за унищожаване.

Ако преди клане на свине за лична консумация стопаните забележат симптоми, като загуба на апетит, ускорено и затруднено дишане, секреция от носа и очите, некоординирани движения, кървава диария, видими подкожни кръвоизливи по крайниците и ушите или по време на клане установят кръвооизливи по целия труп, насъбрана кървавя течност в корема и гръдния кош, почернял и разширен далак, малки червени петна от кръвоизливи по бъбреците незабавно да уведомят ветеринарен лекар и да преустановят обработката на трупа. Всички хора, които участват при клането, трябва да предприемат всички хигиенни мерки да не разнесат вируса до домовете си!

По 2 точка от дневния ред:  се обсъди  Заповед №  РД-179/16.07.2019г. на Областен управител. Комисията реши да се предприемат следните мерки:

 • Община Сърница да определи обект по чл. 137, който да бъде животновъден обект или площадка с вода и навес;
 • Ако бъде намерено животно, което да е безстопанствено се задържа от определените лица от общината докато се установи собственика. След като собственика е установен се глобява от съответните органи;
 • В случай, че животното не е потърсено от собственика си в регламентирания срок представители на общинска администрация информират ОДБХ.

Председател: П.                                                                               Протоколчик: П.

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • June 30, 2020

  Заседание 02.07.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • May 22, 2020

  Заседание 28.05.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация