logo sarnitsa new
Вестник на община Сърница издаден на 24.07.2019 г.
/Можете да видите изданието в цифров вид като натиснете върху линка горе/

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • November 22, 2019

    Заседание 29.11.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • November 05, 2019

    Заседание 07.11.2019

    Решения: Р Е Ш Е Н И Е № 1 Относно: Избор на председател на Общински съвет – Сърница На…

Идентификация