evn bg

Уважаеми граждани,


"ЕВН България Електроразпределение" АД съобщава на своите абонати, че от 19.08.2019г. (понеделник) до 22.08.2019г. (четвъртък) ще има смущения на елетрозахранването в гр.Сърница поради планови ремонти на електропреносните мрежи. 


Предвид очакваното ниско напрежение по мрежите, дружеството препоръчва на абонатите си във времевия период от 09:00 до 17:00 часа на посочените дати да ограничат използването на електроенегрия само в крайни нужди поради високия риск от повреда на електрическите уреди.

evn planov remont

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • June 30, 2020

    Заседание 02.07.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • May 22, 2020

    Заседание 28.05.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация