logo nadrb                  logo sarnitsa new

Мащабно учение на доброволци „Сърница 2019“

Мащабно учение за реакция на доброволци при наводнения организират на 13-ти септември в град Сърница на язовир Доспат Националната Асоциация на доброволците в Република България и Община Сърница.

В учението ще се включат доброволци от доброволните формирования на Белово, Вълчедръм, Пазарджик, Панагюрище, Пловдив, Сандански, Сатовча, София и Сърница, както и „Пещерно спасяване“, Федерацията на радиолюбителите и Съюза на българските спасители. По време на занятието ще бъдат симулирани поредица от бедствия, за отстраняването на последиците от които доброволците ще работят в различни екипи на терен. Дейностите, които доброволците ще извършват включват издирване и спасяване в пресечен терен, пожарогасене, евакуация по въжен способ, водно спасяване и първа долекарска помощ.

Целта на учението е да се  пресъздаде максимално близка до действителната обстановка, при която спасителите нямат предварителна информация за мащаба на случилите се събитията, нито за броя на пострадалите или вида на нараняванията им, затова спасителните екипи ще бъдат формирани на терен от доброволци от различни градове и на място ще получават от щаба нареждания с конкретните задачи, които трябва да извършват. Така освен подобряването на личните умения на всеки от доброволците учението ще допринесе за усъвършенстването на  работата в екип и координацията между доброволците.

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • November 05, 2019

    Заседание 07.11.2019

    Решения: Р Е Ш Е Н И Е № 1 Относно: Избор на председател на Общински съвет – Сърница На…
  • September 20, 2019

    Заседание 25.09.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация