logo sarnitsa new

З 00248 от 04.10.2019г. page 0001

З 00248 от 04.10.2019г. page 0002

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • January 07, 2020

    Заседание 08.01.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация