Общинският план за развитие на ОБЩИНА СЪРНИЦА за периода 2015-2020г. бе приет с Решение № 04/10.11.2015 г. и актуализиран с Решение № 091/26.07.2018, Протокол № 11 на ОбС Сърница. Самият план за развитие можете да видите тук.

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • February 21, 2019

    Заседание 27.02.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • January 14, 2019

    Заседание 17.01.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация