Общинският план за развитие на ОБЩИНА СЪРНИЦА за периода 2015-2020 г. бе приет с Решение № 04/10.11.2015 г. и актуализиран с Решение № 034/27.02.2019, Протокол № 2 на ОбС Сърница. Самият план за развитие можете да видите тук.

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • June 10, 2019

    Заседание 11.06.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • May 23, 2019

    Заседание 30.05.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация