ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.05.2020 г. от 14:00 ч. в малката зала на Младежкия дом при следния проект на:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница.

Докл.: И. Църенски

2. Проект на Наредба за преместваемите обекти и за рекламната дейност на територията на Община Сърница.

Докл.: А. Османджикова

3. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г. и актуализираното разпределение на бюджета на Община Сърница към 31.03.2020 г.

Докл.: И. Църенски

4. Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Сърница.

Докл.: А. Кисьов

5. Приемане на Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2019 г. на Народно читалище „Просвета-1947“ – Сърница.

Докл.: Д. Пашова

6. Временно финансиране с бюджетни средства на проект „Патронажна грижа за лица в неравностойно положение от общините Сатовча, Борино и Сърница” – Компонент 3

Докл.: С. Джасурова

7. Промяна в структурата на общинска администрация Сърница.

Докл.: И. Църенски

8. Одобряване на общинско сътрудничество с благотворителна организация Дар ал Бер (DarAlBer), със седалище: Дубай, Обединени арабски емирства.

Докл.: С. Джасурова

9. Приемане на Програма за управление на Община Сърница за мандат 2019 – 2023 год.

Докл.: С. Джасурова

10. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
27.05.2020г.
(сряда)
13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
27.05.2020г.
(сряда)
14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
27.05.2020г.
(сряда)
15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
27.05.2020г.
(сряда)
16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 

                                                                                                                     /САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ/

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • May 22, 2020

    Заседание 28.05.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • April 01, 2020

    Заседание 02.04.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация