ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

На основание чл. 25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 11.04.2017г. /вторник/ от 11:00 ч. в Сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 1. Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Сърница за периода 2017-2020г.

Докл.: А. Кисьов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

043

Относно: Приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на  Община Сърница за периода 2017 – 2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.20 от ЗМСМА, във връзка счл.17, ал.1, т.2 и т.6 от ЗМСМА, чл.29, ал.1, т.1, ал.3, т.1 и ал.4 от Закона за управление на отпадъците и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
7 0 0 7 13

Общински съвет – Сърница 

Р Е Ш И:

Приема Програма за управление на отпадъците на територията на Община Сърница за периода 2017 – 2020г.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 11.04.2017г., Протокол №04, точка 1 от дневния ред, по вх.№075/10.04.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                     /С. Османджиков/

Проекто-наредби

Заседания

 • April 23, 2018

  Заседание 26.04.2018

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • April 18, 2018

  Заседание 18.04.2018

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация