Утвърдени със Заповед №238/22.07.2015 на Кмета на Община Сърница

SCAN 20150723 111950812SCAN 20150723 112037343SCAN 20150723 112330343SCAN 20150723 112435328SCAN 20150723 112530156SCAN 20150723 112620625SCAN 20150723 112711359SCAN 20150723 112805171SCAN 20150723 112859062

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • September 20, 2019

    Заседание 25.09.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • September 04, 2019

    Заседание 05.09.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация