Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Сърница, по две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на хляб и хлебни изделия за ДГ „Мир“ Община Сърница;
Обособена позиция 2: Доставка на хранителни продукти за ДГ „Мир“ Община Сърница.

14.11.2019 Обява за обществена поръчка
14.11.2019 Информация за обществена поръчка
14.11.2019 Указания
14.11.2019 Спецификация
14.11.2019 Проект на договори и образци на документи
26.11.2019 Обява за удължаване на срока на поръчката
26.11.2019 Информация за удължаване на срока на поръчката
12.12.2019 Протокол
17.12.2019 Договор по обособена позиция №2
18.12.2019 Договор по обособена позиция №1

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • June 30, 2020

    Заседание 02.07.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • May 22, 2020

    Заседание 28.05.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация