Избор на изпълнител за основен ремонт на улици в община Сърница, съгласно програмата за капиталови разходи на общината за 2017 г. по две обособени позиции:
Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за основен ремонт на улици в община Сърница, съгласно програмата за капиталови разходи на общината за 2017г.
Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за изграждане на подпорни стени за улица Беглика в община Сърница, съгласно програмата за капиталови разходи на общината за 2017г.

22.05.2017 Обява за обществена поръчка
22.05.2017 Информация за публикувана в профила на купувача обществена поръчка
22.05.2017 Документация
22.05.2017 Проекто-договор и образци
22.05.2017 Подпорни стени-Проект
30.05.2017 Разяснение относно обществена поръчка
07.06.2017 Обява за удължаване на срока на обществена поръчка
07.06.2017 Информация за удължаване на срока на обществена поръчка
20.06.2017 Протокол
28.06.2017 Договор по обособена позиция №1
Техническо предложение по обособена позиция №1
Ценово предложение по обособена позиция №1
Договор по обособена позиция №2
Техническо предложение по обособена позиция №2
График на работна ръка към техническо предложениепо обособена позиция №2
Ценово предложение по обособена позиция №2

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • May 22, 2020

    Заседание 28.05.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • April 01, 2020

    Заседание 02.04.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация