Периодични доставки на гориво за нуждите на община Сърница, за периода 2017-2019 г

 

24.08.2017 Решение за откриване на процедура
26.09.2017 Обявление за възложена поръчка
26.09.2017 Договор

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • May 22, 2020

    Заседание 28.05.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • April 01, 2020

    Заседание 02.04.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация