Избор на изпълнител за ремонт и рехабилитация на пътища и улици на територията на община Сърница съгласно програмата за капиталови разходи, за обектите, както следва:

1.Обект: Ремонт и рехабилитация на улици в с. Побит камък.

2.Обект: Ремонт и рехабилитация на общински път Орлино SML  3068, като започва от ПИ 000414 (полски път).

3.Обект: Ремонт и рехабилитация на общински път PAZ 1065 м. Селище - с. Медени поляни.

27.09.2018 Обява за обществена поръчка
27.09.2018 Информация за публикувана обществена поръчка
27.09.2018 Указания
27.09.2018 Техническа спецификация
27.09.2018 КСС
27.09.2018 Проект на договор и образци на документи
15.10.2018 Обява за удължаване на срока за получаване на оферти
15.10.2018 Информация за удължаване на срока
29.10.2018 Протокол
07.11.2018 Договор

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • April 17, 2019

    Заседание 23.04.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • March 22, 2019

    Заседание 28.03.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация