Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Сърница, по две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на хляб и хлебни изделия за ДГ „Мир“ Община Сърница;

Обособена позиция 2: Доставка на хранителни продукти за ДГ „Мир“ Община Сърница.

09.11.2018 Обява за обществена поръчка
09.11.2018 Информация за обществена поръчка
09.11.2018 Указания и Техническа спецификация
09.11.2018 Проект на договори и образци на документи
19.11.2018 Обява за удължаване на срока на поръчката
19.11.2018 Информация за удължаване на срока на поръчката
28.11.2018 Протокол
12.12.2018 Договор по обособена позиция 1
Договор по обособена позиция 2

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • April 17, 2019

    Заседание 23.04.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • March 22, 2019

    Заседание 28.03.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация