Доставка чрез закупуване на строителни материали, за нуждите на Община Сърница по две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на инертни строителни материали и производни на тях;

Обособена позиция 2: Доставка на строителни материали, в това число ВиК, ОВИ (отоплителни и вентилационни, топлоизолационни, хидроизолационни и др.).

05.09.2019 Обява за обществена поръчка
05.09.2019 Информация за публикувана обществена поръчка
05.09.2019 Указания
05.09.2019 Техническа спецификация
05.09.2019 Проект на договор и образци на документи
17.09.2019 Обява за удължаване на срока на поръчката
17.09.2019 Информация за удължаване на срока на поръчката
23.10.2019 Протокол
01.11.2019 Договор по обособена позиция №2
11.11.2019 Договор по обособена позиция №1

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • June 30, 2020

    Заседание 02.07.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • May 22, 2020

    Заседание 28.05.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация