Месечни отчети - Второстепенни разпоредители с бюджет Дата на качване
Месечни отчети - ВРБ 31.12.2020 г. 13.01.2021 г.
Месечни отчети - ВРБ 30.11.2020 г. 10.12.2020 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.10.2020 г. 09.11.2020 г.
Месечни отчети - ВРБ 30.09.2020 г. 08.10.2020 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.08.2020 г. 09.09.2020 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.07.2020 г. 07.08.2020 г.
Месечни отчети - ВРБ 30.06.2020 г. 09.07.2020 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.05.2020 г. 10.06.2020 г.
Месечни отчети - ВРБ 30.04.2020 г. 11.05.2020 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.03.2020 г. 10.04.2020 г.
Месечни отчети - ВРБ 29.02.2020 г. 17.03.2020 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.01.2020 г. 13.02.2020 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.12.2019 г. 16.01.2020 г.
Месечни отчети - ВРБ 30.11.2019 г. 12.12.2019 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.10.2019 г. 14.11.2019 г.
Месечни отчети - ВРБ 30.09.2019 г. 14.10.2019 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.08.2019 г. 13.09.2019 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.07.2019 г. 14.08.2019 г.
Месечни отчети - ВРБ 30.06.2019 г. 10.07.2019 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.05.2019 г. 14.06.2019 г.
Месечни отчети - ВРБ 30.04.2019 г. 13.05.2019 г. 
Месечни отчети - ВРБ 31.03.2019 г. 10.04.2019 г. 
Месечни отчети - ВРБ 28.02.2019 г. 13.03.2019 г. 
Месечни отчети - ВРБ 31.01.2019 г. 13.02.2019 г. 
Месечни отчети - ВРБ 31.12.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.11.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.10.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.09.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.08.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.07.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.06.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.05.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.04.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.03.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 28.02.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.01.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.12.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.11.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.10.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.09.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.08.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.07.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.06.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.05.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.04.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.03.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 28.02.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.01.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.12.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.11.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.10.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.09.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.08.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.07.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.06.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.05.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.04.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.03.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 29.02.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.01.2016 г.  

търсене

Проекто-наредби

Заседания

December 09, 2020

Заседание 16.12.2020

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
December 04, 2020

Заседание 07.12.2020

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация