Месечни отчети - ВРБ

 Месечни отчети - Второстепенни разпоредители с бюджет Дата на качване
Месечни отчети - ВРБ 30.06.2024 г. 08.07.2024 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.05.2024 г. 07.06.2024 г.
Месечни отчети - ВРБ 30.04.2024 г. 13.05.2024 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.03.2024 г. 09.04.2024 г.
Месечни отчети - ВРБ 29.02.2024 г. 11.03.2024 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.01.2024 г. 09.02.2024 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.12.2023 г. 11.01.2024 г.
Месечни отчети - ВРБ 30.11.2023 г. 11.12.2023 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.10.2023 г. 10.11.2023 г.
Месечни отчети - ВРБ 30.09.2023 г. 11.10.2023 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.08.2023 г. 11.09.2023 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.07.2023 г. 07.08.2023 г.
Месечни отчети - ВРБ 30.06.2023 г. 07.07.2023 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.05.2023 г. 07.06.2023 г.
Месечни отчети - ВРБ 30.04.2023 г. 09.05.2023 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.03.2023 г. 07.04.2023 г.
Месечни отчети - ВРБ 28.02.2023 г. 09.03.2023 г. 
Месечни отчети - ВРБ 31.01.2023 г. 13.02.2023 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.12.2022 г. 11.01.2023 г.
Месечни отчети - ВРБ 30.11.2022 г. 08.12.2022 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.10.2022 г. 08.11.2022 г.
Месечни отчети - ВРБ 30.09.2022 г. 10.10.2022 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.08.2022 г. 12.09.2022 г.
Месечни отчети - ВРБ 30.06.2022 г. 08.07.2022 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.05.2022 г. 15.06.2022 г.
Месечни отчети - ВРБ 30.04.2022 г. 11.05.2022 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.03.2022 г. 11.04.2022 г.
Месечни отчети - ВРБ 28.02.2022 г. 10.03.2022 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.01.2022 г. 15.02.2022 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.12.2021 г. 12.01.2022 г.
Месечни отчети - ВРБ 30.11.2021 г. 09.12.2021 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.10.2021 г. 17.11.2021 г.
Месечни отчети - ВРБ 30.09.2021 г. 11.10.2021 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.08.2021 г. 10.09.2021 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.07.2021 г. 09.08.2021 г.
Месечни отчети - ВРБ 30.06.2021 г. 08.07.2021 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.05.2021 г. 08.06.2021 г.
Месечни отчети - ВРБ 30.04.2021 г. 11.05.2021 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.03.2021 г. 08.04.2021 г.
Месечни отчети - ВРБ 28.02.2021 г. 11.03.2021 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.01.2021 г. 11.02.2021 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.12.2020 г. 13.01.2021 г.
Месечни отчети - ВРБ 30.11.2020 г. 10.12.2020 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.10.2020 г. 09.11.2020 г.
Месечни отчети - ВРБ 30.09.2020 г. 08.10.2020 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.08.2020 г. 09.09.2020 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.07.2020 г. 07.08.2020 г.
Месечни отчети - ВРБ 30.06.2020 г. 09.07.2020 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.05.2020 г. 10.06.2020 г.
Месечни отчети - ВРБ 30.04.2020 г. 11.05.2020 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.03.2020 г. 10.04.2020 г.
Месечни отчети - ВРБ 29.02.2020 г. 17.03.2020 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.01.2020 г. 13.02.2020 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.12.2019 г. 16.01.2020 г.
Месечни отчети - ВРБ 30.11.2019 г. 12.12.2019 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.10.2019 г. 14.11.2019 г.
Месечни отчети - ВРБ 30.09.2019 г. 14.10.2019 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.08.2019 г. 13.09.2019 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.07.2019 г. 14.08.2019 г.
Месечни отчети - ВРБ 30.06.2019 г. 10.07.2019 г.
Месечни отчети - ВРБ 31.05.2019 г. 14.06.2019 г.
Месечни отчети - ВРБ 30.04.2019 г. 13.05.2019 г. 
Месечни отчети - ВРБ 31.03.2019 г. 10.04.2019 г. 
Месечни отчети - ВРБ 28.02.2019 г. 13.03.2019 г. 
Месечни отчети - ВРБ 31.01.2019 г. 13.02.2019 г. 
Месечни отчети - ВРБ 31.12.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.11.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.10.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.09.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.08.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.07.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.06.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.05.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.04.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.03.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 28.02.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.01.2018 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.12.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.11.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.10.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.09.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.08.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.07.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.06.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.05.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.04.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.03.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 28.02.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.01.2017 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.12.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.11.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.10.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.09.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.08.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.07.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.06.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.05.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 30.04.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.03.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 29.02.2016 г.  
Месечни отчети - ВРБ 31.01.2016 г.