Годишен отчет

Годишен отчет

 Годишни отчети Дата на качване
Приложение 1.3 от Заповед №ЗМФ-1338 от 2015 г. 23.02.2024 г.
Баланс и ОПР към 31.12.2023 г. 23.02.2024 г.
Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2023 г. 23.02.2024 г.
Годишен отчет за капиталови разходи за 2023 г. 23.02.2024 г.
Годишен отчет ДЕС за 2023 г. 23.02.2024 г.
Годишен отчет КСФ за 2023 г. 23.02.2024 г.
Годишен отчет РА за 2023 г. 23.02.2024 г.
Годишен отчет ДМП за 2023 г. 23.02.2024 г.
Годишен отчет за чужди средства за 2023 г. 23.02.2024 г.
Оповестявания към ГФО към 31.12.2023 г. на Община Сърница 23.02.2024 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------
Одитен доклад 07.11.2023 г.
Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета към 31.12.2022 на Община Сърница 07.11.2023 г.
Баланс 07.11.2023 г.
ОПР 07.11.2023 г.
Касов отчет 07.11.2023 г.
Оповестяване към ГФО на Община Сърница за 2022 година 07.11.2023 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------
Приложение 1.3 от Заповед №ЗМФ-1338 от 2015 г. 16.06.2023 г.
Баланс и ОПР към 31.12.2022 г. 16.06.2023 г.
Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2022 г. 16.06.2023 г.
Годишен отчет за капиталови разходи за 2022 г. 16.06.2023 г.
Годишен отчет ДЕС за 2022 г. 16.06.2023 г.
Годишен отчет КСФ за 2022 г. 16.06.2023 г.
Годишен отчет РА за 2022 г. 16.06.2023 г.
Годишен отчет ДМП за 2022 г. 16.06.2023 г.
Годишен отчет за чужди средства за 2022 г. 16.06.2023 г.
Оповестявания към ГФО към 31.12.2022 г. на Община Сърница 16.06.2023 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------
Приложение 1.3 от Заповед №ЗМФ-1338 от 2015 г. 16.06.2022 г.
Баланс и ОПР към 31.12.2021 г. 16.06.2022 г.
Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2021 г. 16.06.2022 г.
Годишен отчет за капиталови разходи за 2021 г. 16.06.2022 г.
Годишен отчет ДЕС за 2021 г. 16.06.2022 г.
Годишен отчет КСФ за 2021 г. 16.06.2022 г.
Годишен отчет РА за 2021 г. 16.06.2022 г.
Годишен отчет ДМП за 2021 г. 16.06.2022 г.
Годишен отчет за чужди средства за 2021 г. 16.06.2022 г.
Оповестявания към ГФО към 31.12.2021 г. на Община Сърница 16.06.2022 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------
Приложение 1.3 от Заповед №ЗМФ-1338 от 2015 г. 20.05.2021 г.
Баланс и ОПР към 31.12.2020 г. 20.05.2021 г.
Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г. 20.05.2021 г.
Годишен отчет за капиталови разходи за 2020 г. 20.05.2021 г.
Годишен отчет ДЕС за 2020 г. 20.05.2021 г.
Годишен отчет КСФ за 2020 г. 20.05.2021 г.
Годишен отчет РА за 2020 г. 20.05.2021 г.
Годишен отчет ДМП за 2020 г. 20.05.2021 г.
Годишен отчет за чужди средства за 2020 г. 20.05.2021 г.
Оповестявания към ГФО към 31.12.2020 г. на Община Сърница 20.05.2021 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------ 
Приложение 1.3 от Заповед №ЗМФ-1338 от 2015 г. 01.06.2020 г. 
Баланс и ОПР към 31.12.2019 г. 01.06.2020 г.
Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г. 01.06.2020 г. 
Годишен отчет ДЕС за 2019 г. 01.06.2020 г. 
Годишен отчет СЕС - КСФ за 2019 г. 01.06.2020 г. 
Годишен отчет СЕС - РА за 2019 г. 01.06.2020 г. 
Годишен отчет СЕС - ДМП за 2019 г. 01.06.2020 г. 
Годишен отчет за чужди средства за 2019 г. 01.06.2020 г. 
Оповестявания към 31.12.2019 г. на Община Сърница 01.06.2020 г. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------ 
Приложение 1.3 от Заповед №ЗМФ-1338 от 2015 г. 26.03.2019 г.
Баланс и ОПР към 31.12.2018 г. 26.03.2019 г.
Годишен отчет за изпълнение на бюджет 2018 г. 26.03.2019 г.
Годишен отчет за ДЕС 2018 г. 26.03.2019 г.
Годишен отчет за СЕС - КСФ 2018 г. 26.03.2019 г.
Годишен отчет за СЕС - РА 2018 г. 26.03.2019 г.
Годишен отчет за СЕС - ДМП 2018 г. 26.03.2019 г.
Годишен отчет за чужди средства 2018 г. 26.03.2019 г.
Оповестявания към ГФО 2018 г. на ОБЩИНА СЪРНИЦА 26.03.2019 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------
Одитен доклад 17.09.2018 г.
Баланс и ОПР 17.09.2018 г.
Сборен отчет по 1.3 от Заповед №ЗМФ1338 от 2015 г. 17.09.2018 г.
Приложение 1.4. от Заповед №ЗМФ-1338 от 2015 г. 17.09.2018 г.
Баланс и ОПР към 31.12.2017 г. 17.09.2018 г.
Годишен отчет за изпълнение на бюджет 2017 г. 17.09.2018 г.
Годишен отчет за ДЕС 2017 г. 17.09.2018 г.
Годишен отчет за СЕС - КСФ 2017 г. 17.09.2018 г.
Годишен отчет за СЕС - РА 2017 г. 17.09.2018 г.
Годишен отчет за чужди средства 2017 г. 17.09.2018 г.
Годишен отчет за ДМП 2017 г. 17.09.2018 г.
Приложение към ГФО за 2017 г. 17.09.2018 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------
Решение №59/30.05.2017 на ОбС Сърница за Приемане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2016 г. 01.06.2017 г.
Баланс и ОПР към 31.12.2016 г. 22.03.2017 г.
Годишен отчет за изпълнение на бюджет 2016 г. 22.03.2017 г.
Годишен отчет за ДЕС 2016 г. 22.03.2017 г.
Годишен отчет за СЕС - КСФ 2016 г. 22.03.2017 г.
Годишен отчет за средства от РА 2016 г. 22.03.2017 г.
Годишен отчет за чужди средства 2016 г. 22.03.2017 г.
Годишен отчет за средствата от ДМП 2016 г. 22.03.2017 г.
Приложение 1.4 към Заповед ЗМФ-13382015 22.03.2017 г.
Оповестявания към ГФО 2016 г. на ОБЩИНА СЪРНИЦА 22.03.2017 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------
Баланс на община Сърница за 2015 г.  
Годишен отчет за изпълнението на бюджет 2015 г.  
Годишен отчет за изпълнението на средставата от ЕС за 2015 г.  
Годишен отчет за изпълнението на чуждите средства за 2015 г.  
Одитен доклад - Част IОдитен доклад - Част II  
Одитно становище  
Оповестявания към ГФО 2015 на ОБЩИНА СЪРНИЦА