Тримесечни отчети

Тримесечни отчети Дата на качване
Тримесечни касови отчети и капиталови разходи на Община Сърница към 31.03.2024 г. 30.04.2024 г.
Тримесечни касови отчети и капиталови разходи на Община Сърница към 31.12.2023 г. 23.02.2024 г.
Тримесечни касови отчети и капиталови разходи на Община Сърница към 30.09.2023 г. 26.10.2023 г.
Тримесечни касови отчети и капиталови разходи на Община Сърница към 30.06.2023 г. 27.07.2023 г.
Тримесечни касови отчети и капиталови разходи на Община Сърница към 31.03.2023 г. 27.04.2023 г.
Тримесечни касови отчети и капиталови разходи на Община Сърница към 31.12.2022 г. 24.02.2023 г.
Тримесечни касови отчети и капиталови разходи на Община Сърница към 30.09.2022 г. 26.10.2022 г.
Тримесечни касови отчети и капиталови разходи на Община Сърница към 30.06.2022 г. 26.07.2022 г.
Тримесечни касови отчети и капиталови разходи на Община Сърница към 31.03.2022 г. 27.04.2022 г.
Тримесечни касови отчети и капиталови разходи на Община Сърница към 31.12.2021 г. 22.02.2022 г.
Тримесечни касови отчети и капиталови разходи на Община Сърница към 30.09.2021 г. 26.10.2021 г.
Тримесечни касови отчети и капиталови разходи на Община Сърница към 30.06.2021 г. 26.07.2021 г.
Тримесечни отчети на Община Сърница към 31.03.2021 г. 28.04.2021 г.
Тримесечни отчети на Община Сърница към 31.12.2020 г. 22.02.2021 г.
Тримесечни отчети на Община Сърница към 30.09.2020 г. 26.10.2020 г.
Тримесечни отчети на Община Сърница към 30.06.2020 г. 27.07.2020 г.
Тримесечни отчети на Община Сърница към 31.03.2020 г. 28.04.2020 г.
Тримесечни отчети на Община Сърница към 31.12.2019 г. 27.02.2020 г.
Тримесечни отчети на Община Сърница към 30.09.2019 г. 30.10.2019 г.
Тримесечни отчети на Община Сърница към 30.06.2019 г. 31.07.2019 г.
Тримесечни отчети на Община Сърница към 31.03.2019 г. 03.05.2019 г.
Тримесечни отчети на Община Сърница към 31.12.2018 г. - Част 1
Тримесечни отчети на Община Сърница към 31.12.2018 г. - Част 2
28.02.2019 г.
Тримесечни отчети на Община Сърница към 30.09.2018 г. - Част 1
Тримесечни отчети на Община Сърница към 30.09.2018 г. - Част 2
05.11.2018 г.
Тримесечни отчети на Община Сърница към 30.06.2018 г. - Част 1
Тримесечни отчети на Община Сърница към 30.06.2018 г. - Част 2
25.07.2018 г.
Тримесечни отчети на Община Сърница към 31.03.2018 г. - Част 1
Тримесечни отчети на Община Сърница към 31.03.2018 г. - Част 2
30.04.2018 г.
Тримесечни отчети на Община Сърница към 31.12.2017 г. - Част 1
Тримесечни отчети на Община Сърница към 31.12.2017 г. - Част 2
27.02.2018 г.
Тримесечни отчети на Община Сърница към 30.09.2017 г. - Част 1
Тримесечни отчети на Община Сърница към 30.09.2017 г. - Част 2
30.10.2017 г.
Тримесечни отчети на Община Сърница към 30.06.2017 г. - Част 1
Тримесечни отчети на Община Сърница към 30.06.2017 г. - Част 2
02.08.2017 г.
Тримесечни отчети на Община Сърница към 31.03.2017 г. - Част 1
Тримесечни отчети на Община Сърница към 31.03.2017 г. - Част 2
09.05.2017 г.
Тримесечни отчети на Община Сърница към 31.12.2016 г. - Част 1
Тримесечни отчети на Община Сърница към 31.12.2016 г. - Част 2
 
Тримесечни отчети на Община Сърница към 30.09.2016 г.  
Тримесечни отчети на Община Сърница към 30.06.2016 г.  
Тримесечни отчети на Община Сърница към 31.03.2016 г.