Декларации по ЗПУКИ - Общинска администрация - Сърница

Кмет на община Сърница:
icon pdf Неби Реджеп Бозов - Декларация по чл.12 т.1 т.2

Зам. кмет на община Сърница
icon pdf Халил Мехмед Байрактар - Декларация по чл.12 т.1 т.2

Кмет на кметство с. Побит камък
icon pdf Антон Николов Мехов - Декларация по чл.12 т.1 т.2

Кмет на кметство с. Медени поляни
icon pdf Абдула Мустафа Абдулах - Декларация по чл.12 т.1 т.2

Администрация:
icon pdf Айсел Кемал Ислям - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Айтен Кимал Туджар - Декларация по чл.12 т.1 т.2icon pdf Айтен Кимал Туджар - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Аки Ахмед Байрактар - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Аки Мехмедов Кисьов - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Аки Салих Молаахмед - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Али Ахмед Нисан - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Али Салих Булут - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Анна Младенова Перушинска - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Атидже Рахманова Кехайова - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Георги Стоилов Янакиев - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Даниела Иванова Филипова-Енева - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Джемиле Исмаилова Мандраджиева - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Джемиле Реджепова Пашова - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Емине Алиш Ардалиева - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Зейнепа Раифова Боризанова - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Исмаил Салих Туджар - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Исмаил Халил Църенски - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Кадифе Ахмедова Кехайова - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Метуна Реджеп Кавунска - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Мехмед Ахмед Фере - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Мехмед Халилов Бозов - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Нешиде Неджемиева Кисьова - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Рамзие Салихова Кестенджиева - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Реджеп Ахмед Църенски - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Реджеп Неджими Мерджан - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Реджеп Салихов Петрунов - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Салих Аки Църенски - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Салих Исмаилов Маслев - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Салих Юмер Вехби - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Селвие Исмаилова Джасурова - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Сюлейман Керимов Даилов - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Сюлейман Мустафа Туджар - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Фатме Рахман Байрактар - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Фатме Салих Пехливан - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Фатме Шукри Църенска - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Фейзе Кемал Боризанова - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Фейзи Мустафов Хаджиев - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Фикри Реджеп Онбаши - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Халил Кемалов Онбашиев - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Халил Мустафов Бадев - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Халил Салих Туджар - Декларация по чл.12 т.1 т.2
icon pdf Яна Василева Савова - Декларация по чл.12 т.1 т.2