Сборник с постигнатите резултати по проект „Повишаване на капацитета на служителите от ОА Сърница за разработване и прилагане на социални иновации за социално включване на уязвими групи - Община Сърница”

Сборник с постигнатите резултати по проект „Повишаване на капацитета на служителите от ОА Сърница за разработване и прилагане на социални иновации за социално включване на уязвими групи - Община Сърница