Заместник Кмет на Община Сърница

Image
Image

Халил Туджар

Зам. Кмет

Дата на раждане: 17.09.1988
Гражданство: българско 
Семейно положение: женен 
Настояща длъжност: Зам. Кмет на Община Сърница
Образование: Висше

Образование
Висше образование - Стопанска академия "Д.А Ценов" гр. Свищов - Бакалавърска степен

2007-2011

Висше образование - Стопанска академия "Д.А Ценов" гр. Свищов - Магистърска степен

2011-2012

Умения
Други умения:

Компютърна грамотност