Заповед №З-80/19.03.2021 г. на Кмета на Община Сърница относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Сърница считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.