Заповед № З-101/02.04.2021 на Кмета на община Сърница относно пожароопасен сезон в полския и горски фонд на територията на община Сърница