Заповед №З-115/16.04.2020 на Кмета на община Сърница относно забрана на пашуването на селскостопански животни в земеделски имоти, общинска и частна собственост в землището на община Сърница