Заповед № З-223/16.07.2021 на Кмета на община Сърница относно забраняване ползването на питейна вода за поливни цели на територията на община Сърница