Заповед №З-267/07.09.2021 г. на Кмета на Община Сърница относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Сърница