Заповед РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 21.10.2021 г.