Заповед № З-327/29.10.2020 на Кмета на община Сърница относно определяне границите на районите на територията на община Сърница, в които през 2022 година ще се извършват услугите по сметосъбиране

Приложение №1