Заповед №З-382/06.12.2021 на Кмета на община Сърница относно забрана за паркиране на МПС по уличната мрежа на територията на община Сърница