Заповед №З-053/24.02.2022 на Кмета на община Сърница относно регламентиране на пашуването в горски територии в землището на община Сърница