Заповед № З-80/24.03.2022 г. на Кмета на община Сърница относно забрана за свободното придвижване на селскостопански животни без придружител