Заповед № З-89/05.04.2022 на Кмета на община Сърница относно пожароопасен сезон в полския и горски фонд на територията на община Сърница