Заповед РД-09-847/22.07.2022г на Министъра на земеделието относно отстраняване на източниците на опасност за пожари, като не се извършват косене на трева, машинно почистване и почистване на храсти, през периода от 25 юли 2022 до 7 август 2022 включително