Заповед РД-01-316/26.07.2022г на Директора на РЗИ - Пазарджик относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Област Пазарджик за периода от 28 юли 2022г до 28 август 2022г