Заповед № З-231/26.08.2022 на Кмета на община Сърница за назначаване на комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99 и чл. 99а от ЗГР