Заповед № З-242/31.08.2022 на Кмета на община Сърница относно заличаване на адресна регистрация по настоящ адрес след извършена проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99 и чл. 99а от ЗГР