Заповед № З-284/27.09.2022 на Кмета на община Сърница за сформиране на комисия за преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Сърница