Заповед № З-319/18.10.2022 г. на Кмета на община Сърница относно предприемане на превантивни мерки за осигуряване на нормалното протичане на есенно-зимния сезон 2022/2023 г.