Заповед № З-329/28.10.2022 на Кмета на община Сърница относно определяне границите на районите на територията на община Сърница, в които през 2023 година ще се извършват услугите по сметосъбиране

Приложение №1