Заповед РД-01-93/16.01.2023 г. на Директора на РЗИ Пазарджик относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Област Пазарджик считано от 18.01.2023 г. до 24.01.2023 г.