Заповед №З-24/30.01.2023 на Кмета на община Сърница относно забрана на пашата на селскостопански животни без пастир