Заповед № З-148/05.05.2023 г. на Кмета на община Сърница относно забрана за свободното придвижване на селскостопански животни без придружител