Заповед № З-205/18.07.2023 на Кмета на община Сърница за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на общински имот – ПОС