Заповед № З-213/26.07.2023 на Кмета на община Сърница относно забраняване ползването на питейна вода за напояване, поливане и миене на улици и МПС на територията на община Сърница