Заповед № З-339/24.10.2023 на Кмета на община Сърница за назначаване на комисия за извършване на проверка по реда на чл.99б, ал.1-3, във връзка с чл.92, ал.10 от ЗГР