Заповед № З-347/27.10.2023 на Кмета на община Сърница относно определяне границите на районите на територията на община Сърница, в които през 2024 година ще се извършват услугите по сметосъбиране

Приложение №1

Информация за обществеността по чл. 19, ал. 3, т. 13 от ЗУО