Заповед № З-054/13.02.2024 на Кмета на община Сърница за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на общински имот – ПОС