Заповед № З-89/19.03.2024 г. на Кмета на община Сърница относно забрана за свободното придвижване на селскостопански животни без придружител