Заповед № З-125/24.04.2024 на Кмета на община Сърница за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имот – ЧОС