Заповед №З-153 от 27.05.2024г. на Кмета на община Сърница относно прекратяване на търг открит по Заповед №З-126 от 24.04.2024г.